Dijagram opreme za kontrolu kvaliteta

fabrika (1)

fabrika (2)

fabrika (3)

fabrika (4)

Imamo profesionalan i strog proces kontrole kvaliteta.

1.Inspekcija sirovina

Naš inspektor će izvršiti inspekciju sirovina kada stignu u naše skladište.Inspektori obavljaju potpunu ili licu mjesta u skladu sa standardima inspekcije i popunjavaju zapisnike o inspekcijskom pregledu sirovina.

  Metoda inspekcije:

Metode verifikacije mogu uključivati ​​inspekciju, merenje, posmatranje, verifikaciju procesa i obezbeđivanje sertifikacionih dokumenata

2.Inspekcija proizvodnje

Inspektor će izvršiti inspekciju u skladu sa zahtjevima navedenim u standardu za inspekciju proizvoda, a sadržaj će biti evidentiran u odgovarajućim zapisnicima o inspekciji.